تقویم

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با تایید IEEE مرکزی در آمریکا، سال آینده برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، ...