اخبار - آرشیو

صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی راه‌اندازی شد
در سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی:

صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی راه‌اندازی شد

صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به منظور ارائه انواع خدمات مالی و توسعه بازار به طرح‌های فناورانه و نوآورانه و نیز شرکت‌های دانش بنیان و تخصصی در محل ستفا تاسیس شد.

ادامه مطلب