اخبار - آرشیو

فراخوان جذب و پذیرش شرکت ها و واحد های فناور جهت استقرار در منطقه آزاد کیش
توسط پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی اعلام شد :

فراخوان جذب و پذیرش شرکت ها و واحد های فناور جهت استقرار در منطقه آزاد کیش

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی وابسته به جهاددانشگاهی با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد نسبت به پذیرش و استقرار شرکت‌ها، واحدها و هسته‌های نوآور و فناور صنایع فرهنگی در مرکز فناوری های نرم و صنایع خلاق جزیره کیش اقدام کند.

ادامه مطلب