ماموریت،اهداف و چشم انداز

تعداد بازدید:۶۵۳

تجاری سازی فناوری‌ و توسعه اشتغال دانش‌آموختگان از طریق:

1-    تجاری سازی فناوری‌های به بلوغ رسیده جهاددانشگاهی با ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان
2-    توسعه مراکز رشد ، ‌پارکها و ساختارهای تجاری سازی به منظور حمایت از فناوران
3-    ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت، پشتیبانی و هماهنگی مراجع ذیربط

4-    ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خود باوری و ترویج الگوهای موفق علم وفناوری با تاکید بر جامعه دانشگاهی کشور


اهداف کلان حوزه تا  افق 1404

 • سازمان برتر در تجاری سازی  دستاوردهای علمی و برخوردار از شرکتهای دانش بنیان با بهره‌مندی از نیروهای دانشگاهی
   
 • سازمان برتر در کسب ارزش حاصل از عرضه فناوری موثر
 • سازمان موثر در ارائه و صدور خدمات علمی، تخصصی و فرهنگی با استفاده از نیروهای متخصص در عرصه‌های ملی و منطقه‌ای
   
 • سازمان مؤثر در طراحی و اجرای طرح‌های جامع، طرح‌های تیپ کسب و کارهای نوین و تعامل سازنده ملی و بین‌المللی در حوزه‌های کار، اشتغال و کارآفرینی
   
 • پیشگام در توسعه توانمندی‌های شغلی دانش‌آموختگان و مؤثر در هدایت و حمایت از سرمایه‌های انسانی بازارکار کشور با قابلیت مؤثر در کشورهای منطقه
   
 • الهام‌بخش در نوآوری، اطلاع‌رسانی، ترویج، تصمیم‌سازی و ارائه خدمات علمی در حوزه کارآفرینی و اشتغال