دفتر ریاست و روابط عمومی

تعداد بازدید:۵۶۴

حوزه ریاست و روابط عمومی یکی از زیر مجموعه‌های اصلی سازمان می باشد که برخی اقدامات این حوزه به شرح ذیل می باشد:
 

 • برنامه‌‌ریزی و مدیریت و ساماندهی کلیه جلسات و شوراهای مربوط به ریاست سازمان
 • انجام اقدامات لازم جهت شناساندن و معرفی ماموریت، اهداف و خدمات سازمان به جامعه و مخاطبین
 • مدیریت ارتباطات و تبلیغات در چارچوب سیاستهای کاری سازمان
 • مدیریت اطلاع رسانی وقایع، اخبار و سایر رویدادهای مرتبط با حوزه های کاری سازمان به مخاطبین
 • پیگیری و هماهنگی بررسی و مطالعه مستمر اطلاعات، اخبار و گزارشات انتشار یافته در ارتباط با سازمان و انعکاس نظرات و دیدگاه های رسمی سازمان بر حسب نیاز
 • برنامه ریزی برقراری ارتباط مستمر و هدفمند با اصحاب رسانه در چارچوب سیاست های کاری سازمان
 • پیگیری برقراری ارتباط میان مدیران و کارکنان سازمان با استفاده از شیوه‌های مختلف مانند جلسات‌ گفتگو، سخنرانی، ‌صندوق انتقادات و پیشنهادها و...
   
 • پاسخگویی به مخاطبین و انجام خدمات اطلاع رسانی به اقشار مختلف در زمینه فعالیت‌های سازمان
 • هماهنگی انجام فعالیت‌های تبلیغاتی ملّی- مذهبی سازمان با توجه به ارزش‌های فرهنگی و معنوی و اهداف مورد نظر سازمان
 • ایجاد آرشیو مناسب از مصاحبه‌ها، گزارش مراسم مختلف و سایر فعالیت‌ها و زمینه سازی استفاده مناسب از آنها
 • پیگیری تهیه و توزیع نشریات داخلی و بولتن‏های خبری جهت افزایش آگاهی مدیران و کارکنان جهاد