معاونت توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی

تعداد بازدید:۶۹۶

شرح وظایف معاونت توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی
 

 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان مدت برای مطالعات و تحقیقات راهبردی سازمان
 • تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی در جهاددانشگاهی
 • مدیریت و اجرای کلیه فعالیتهای علمی، توانمندسازی، تحقیقاتی و انتشاراتی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمان در حوزه های تجاری سازی، اشتعال و کارآفرینی و امور شرکتهای دانش بنیان و موسسات
 • بررسی، اظهارنظر و ارائه توصیه‌ها و پیشنهادات لازم در خصوص توسعه فعالیت‌های توانمندسازی و تحقیقات حوزه ستادی، شعب و مراکز سازمان
 • تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها، دستورا لعمل‌ها،و ضوابط توانمندسازی و تحقیقات سازمان، شعب و مراکز وابسته و مدیریت، کنترل  و نظارت بر آنها
 • برنامه ریزی و اقدام برای گسترش ارتباط با سایر سازمانها و موسسات داخلی و بین‌المللی مرتبط حوزه توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی
 • برقراری ارتباط و توسعه همکاری با نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و مشارکت در شناسایی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی
 • برنامه ریزی برای تأمین و تربیت مدرسین، مربیان و مشاوران تجاری سازی، اشتغال و کارآفرینی
 • برنامه‌ریزی توسعه و تقویت فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در بین دانش‌آموختگان
 • مدیریت و راهبری فرایند بررسی و تصویب طرح‌ها و فعالیت‌های توانمندسازی و تحقیقاتی سازمان
 • مدیریت و راهبری اجرای طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی
 • برنامه‌ریزی جهت انجام تحقیق و توسعه در حوزه‌ کارآفرینی و اشتغال، متناسب با نیاز جامعه و مخاطبین و دانش آموختگان
 • برنامه ریزی جهت بهره‌برداری مطلوب از نتایج حاصل از طرح ها و فعالیت های توانمندسازی و تحقیقاتی
 • مدیریت تهیه طرح‌های تیپ و الگوهای اشتغال‌زا برای گروه‌های مختلف دانش آموختگان
 • مشارکت در شناسایی و جذب منابع مالی مورد نیاز و برنامه‌ریزی توسعه طرح‌های درآمدزایی از طریق انجام توانمندسازی و تحقیقات کاربردی در حوزه کارآفرینی و اشتغال
 • پیشنهاد عزل و نصب مدیران و کارکنان تحت سرپرستی
 • بازدید از شعب، مراکز، واحدها، سازمانها و نهاد‌های مرتبط در چارچوب وظایف کاری معاونت
 • بررسی و تایید اسناد، مدارک، گزارشات و مکاتبات حوزه معاونت  
 • برنامه های مربوط به تامین منابع علمی و انتشار کتب و نشریات  و گزارش آن به شورا
 • مدیریت کلیه امور مربوط به انتشارات سازمان از مرحله تدوین، چاپ و نشر و مدیریت فروش و توزیع نشریات، کتب، نرم افزار و بسته های آموزشی و امثالهم
 • مدیریت قرارداد های مربوط به چاپ و نشر کتب و منابع علمی سازمان
 • پیگیری و هماهنگی برای تدوین و مستندسازی نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه کاری سازمان
 • مدیریت برگزاری و اجرای رویدادهای تخصصی در حوزه تجاری سازی فناوری، مراکز رشد، امور شرکتها و موسسات و کارآفرینی و اشتغال (کارگاه، سخنرانی، سمینار، همایش و ...)
 • طراحی و پیاده‌سازی نظام ها و استانداردهای مستندسازی،  چاپ، انتشارات  و مدیریت رویدادها در سازمان
 • مدیریت و راهبری امور کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک و آرشیو تخصصی سازمان
 • همکاری در انتشار نتایج طرح‌های توانمندسازی، تحقیقاتی ، تجاری سازی و....
 • مدیریت ثبت و نگهداری اسناد دیداری و شنیداری و مکتوب در کتابخانه
 • شناسایی و گردآوری منابع علمی اعم از مکتوب،‌ دیداری، شنیداری در حوزه تجاری‌سازی،پارک‌ها و مراکز رشد، اشتغال و کارآفرینی
 • همکاری در تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها و دستوالعمل‌های نحوه برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی حوزه اشتغال، کارآفرینی، تجاری‌سازی و پارک‌ها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی
 • کنترل و نظارت بر برگزاری کیفی و نیز تحقق اهداف رویدادهای تخصصی سازمان و انعکاس نتایج آن به مقامات و مسئولین مربوطه
 • شناسایی زمینه های فعالیتی برای امضاء تفاهم‌نامه‌های همکاری و عقد قرارداد ارایه خدمات توسعه تجاری سازی، توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی با سازمان‌ها و نهادهای داخلی وخارجی
 •  مدیریت و راهبری توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های توانمندسازی و تحقیقاتی سازمان، شعب و مراکز وابسته
 •  عضویت و شرکت در شوراها، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مرتبط و حضور فعال در نشست ها و جلسات مرتبط با حوزه کاری
 • جلب همکاری مراکز متولی سیاستگذاری و دستگاههای اجرایی در حوزه توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی کشور
 • بررسی و اعلام‌نظر درباره نحوه همکاری با سازمان‌ها و نهادها جهت برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها
 • مدیریت اجرای طرحهای جامع و برقراری ارتباط و توسعه همکاری با نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی مرتبط با حوزه تجاری سازی، توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی
 • مدیریت و سیاستگذاری تدوین معیارها، شاخص‌ها و استانداردسازی خدمات توانمندسازی و هدایت شغلی دانش آموختگان
 • مدیریت امور پروژه‌یابی در حوزه‌ معاونت و زمینه‌سازی مدیریت و راهبری مؤثر طرح‌ها و پروژه‌ها