معاونت توسعه سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مؤسسات

تعداد بازدید:۹۳۲

معاونت توسعه سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مؤسسات با سه اداره ارزیابی‌های اقتصادی، اداره امور شرکت‌ها و مؤسسات و اداره تعاملات تجاری و توسعه صادرات، به سیاستگذاری در خصوص برنامه‌های اقتصادی، ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها، کمک به ایجاد و راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و بررسی عملکرد فنی، اقتصادی و تجاری شرکت‌ها و مؤسسات موجود و در حال تاسیس می‌پردازد.

تعداد 14 شرکت تجاری به همراه 5 شرکت دانش‌بنیان و 6 موسسه آموزشی و 2 موسسه فرهنگی در جهاددانشگاهی ایجاد و مشغول به فعالیت می‌باشند.


اداره امور شرکت‌ها و موسسات:

این اداره به منظور نظارت و بررسی عملکرد فنی، اقتصادی و تجاری شرکت‌ها و موسسات وابسته به جهاددانشگاهی و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای شکل گرفته است.

عمده‌ترین وظایف:

 

 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در مورد قوانین و حقوق تجارت
 • پیگیری انجام امور حقوقی و قانونی شرکت‌های موجود
 • یکپارچه‌سازی و هماهنگی در تدوین آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های لازم شرکت‌ها و موسسات
 • پیگیری برگزاری جلسات شورای نظارت و گسترش شرکتها و مراکز رشد


اداره ارزیابی طرح‌های اقتصادی:

این اداره به منظور تحلیل و ارزیابی طرح‌های تجاری و اقتصادی و همچنین تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه یافته جهاددانشگاهی شکل گرفته است.

عمده‌ترین وظایف :

 

 • ارزیابی مطالعات فنی، مالی و  اقتصادی طرح‌ها و پروژه های ارجاعی
 • بررسی و مطالعات تحولات اقتصادی و تجاری پیش رو
 • ارزیابی و تحلیل هزینه-منفعت طرح‌ها و پروژه‌ها
 • تهیه و تنظیم طرح‌های تجاری و مطالعات امکانسنجی


اداره تعاملات تجاری و توسعه صادرات:

این اداره به منظور فراهم نمودن زمینه‌های لازم توسعه و تقویت تعاملات داخلی و بین‌المللی و همچنین ارتباطات تجاری در جهاددانشگاهی شکل گرفته است.

عمده‌ترین وظایف:

 

 • بررسی و شناسایی توانمندی ‌های قابل صدور موجود در جهاددانشگاهی
 • کنترل و نظارت بر عملکرد ارتباطات تجاری و تعاملات خارجی
 • همکاری و مشارکت در بازاریابی بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشورتی