جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

تعداد بازدید:۴۸۴
نام شعبه: مرکز خلاقیت و کارآفرینی سلامت

تاریخ دریافت موافقت اصولی و شماره آن:25/7/96

فعالیت های شاخص شعبه انجام شده و در دست اجرا:

 
  • برگزاری مدرسه تابستانه دنشجویی
  • برگزاری مسابقه ماهانه ایده ماه جهت جذب ایده های دانشجویی
  • برنامه ریزی برگزاری مدرسه پاییزه
  • برنامه ریزی دوره health MBA
  • برگزاری دوره بحث آزاد انگلیسی
  • کارگاه های بازاریابی سلامت

آدرس پستی:
ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه 2، جهاد دانشگاهی

شماره تماس: 22439872


آدرس وب سایت: www.jdsbm.ac.ir