مرکز رشد کنگاور

تعداد بازدید:۴۴۴
این مرکز در شهریور ماه سال1390 براساس مصوبه هئیات محترم دولت دردورسوم سفرهای استانی و موافقت اصولی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری تاسیس وراه اندازی وشروع به  فعالیت کرد زمینه های کاری این مرکز با توجه به استعداد جوانان و نخبگان شهرستان بیشتر در بخشهای مختلف کشاورزی ، شیمی ،صنعت و ict میباشد که سعی شده 80درصد فعالیتهای مرکز رشد در این زمینه ها و 20 درصد در سایر زمینه ها معطوف گردد.

چشم‌انداز:

با توجه به سیاستهای آزادسازی قیمتها و خصوصا افزایش قیمت نهاده های انرژی ، لزوم پایین آوردن بهای تمام شده تولیدات،  این مرکز به نهادی بالقوه برای ارایه تجهیزات، وسایل و خدمات مبتنی بر دانش و فن آوری تبدیل شده هرچند که  درحال حاضر محصولاتی با ویژگی های گفته شده از سوی واحدهای فناور این مرکز پا به عرصه اقتصاد شهرستان، استان وحتی کشور  نهاده اند.

مأموریت:

ماموریت اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری کنگاور همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی تسریع در رشد و موفقیت کارآفرینان به منظور تجاری سازی ایده ها جهت برآوردن نیازهای جامعه میباشد که در این راستا با هدف شناسایی و کمک به از بین بردن عوامل ناکامی این مشاغل همچون مسائل مدیریتی، مهارتهای تجاری و کمبود سرمایه برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز منابع و خدمات حمایتی و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آن ها ارائه داده و آن ها را برای حضور مستقل و موثر درصحنه فناوری کشور آماده میسازد.

اهداف:
  • افزایش ظرفیت جذب اعتبارات در مناطق کمتر برخوردار
  • تعادل فناوری و تحقق عدالت در توزیع منابع ملی
  • نگاهداشت نیروهای نخبه بومی
  • توسعه سطح فناوری در منطقه در اشتغال جوانان مستعد
  • کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
  • افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های نوپای متکی بر دانش
  • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های ملی و بین المللی
     
آدرس: کنگاور، خیابان امام (ره)، مقابل شهرداری، مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور