شرکت رویین تن سلول

تعداد بازدید:۷۳۰

شرکت  رویین تن سلول (سهامی خاص)  در سال 1396  با موضوعت ذیل شروع به فعالیت نموده است

زمینه فعالیت: انجام کلیه امور مربوط به تحقیق، توسعه، مشاوره و خدمات در زمینه فرآورده های بیولوژیک شامل فرآورده های سلولی و نوترکیب، فرآورده های مولکولی، مولکول های کوچک و فرآورده های مرتبط با کشت، تمایز و تجهیزات مرتبط در صورت ضرورت قانونی انجام آن پس از اخذ مجوزهای لازم صورت می گیرد.

فعالیت در حوزه های تولیدبسته بندی خرید معاوضه واردات فروش پخش انباری امور گمرکی صادرات بازرایابی مواد اولیه واسط و نهایی محصولات در زمینه بیولوژی و فرآورده های بیولوژیک شامل فرآورده های سلولی و نوترکیب، فرآورده های مولکولی، مولکولهای کوچک و فرآورده های مرتبط با کشت، تمایز سلولی و تجهیزات مرتبط بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث مجاز غیرهرمی غیر شبکه ای از قبیل ارائه خدمات تولیدی و تحقیقاتی مرتبط در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های لازم صورت می گیرد

انجام امور مربوط به اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای تولید کننده فروشنده صادرکننده و وارد کننده محصولات بیولوژیک شامل فرآورده های سلولی و نوترکیب، فرآروده های مولکولی، مولکولهای کوچک و فرآورده های مرتبط با کشت، تمایز سلولی و تجهیزات مرتبط بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث مجاز غیر هرمی غیر شبکه ای شرکت در مناقصات و مزایدات ملی و بین الملل انتقال و دریافت تکنولوژی دانش فنی و آموزش به (یا از)داخل و خارج کشور.

آدرس: تهران ـ مجیدیه شمالی ـ خیابان ۱۲متری حافظ ـ خیابان رویان ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ

کدپستی: ۱۶۶۵۶۵۹۹۱۱

شماره تماس: 23562000