اخبار داخلی - آرشیو

تور علمی و فناوری پارک علم و فناوری البرز برای مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

تور علمی و فناوری پارک علم و فناوری البرز برای مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

سرپرست، معاونان آموزش و پژوهش و مدیران و کارشناسان مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز در قالب یک تور علمی و فناوری از پارک علم و فناوری  البرز بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، در این بازدید دکتر مصطفی یوسفی طرزجان سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان به اتفاق معاونان آموزش و پژوهش و مدیران و کارشناسان مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز در قالب یک تور علمی و فناوری از پارک علم و فناوری  البرز بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید معاون راهبری پارک‌ها و مراکز رشد و اعضای معاونت راهبری پارک‌های ستفا از مرکزنوآوری و شتابدهی دانشگاه علم و فرهنگ

بازدید معاون راهبری پارک‌ها و مراکز رشد و اعضای معاونت راهبری پارک‌های ستفا از مرکزنوآوری و شتابدهی دانشگاه علم و فرهنگ

معاون راهبری پارک‌ها و مراکز رشد و اعضای معاونت در روز سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ از مرکزنوآوری و شتابدهی دانشگاه علم و فرهنگ بازدید بعمل آوردند.

ادامه مطلب