جلسه شبکه دستبافته های داری و دستگاهی استان خراسان رضوی

جلسه شبکه دستبافته های داری و دستگاهی استان خراسان رضوی

۱۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۴ کد : ۳۷۵۱ گزارشات
تعداد بازدید:۳۳۸
جلسه شبکه دستبافته های داری و دستگاهی استان خراسان رضوی

اهداف:
 

 • بررسی راهکارهای ایجاد اشتغال برای اعضای تعاونی های روستایی بعثت و سرخس.
 • همکاری اتحادیه صنایع دستی استان با شبکه دستبافته های داری و دستگاهی استان.


مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
 

 1. تعاونی های سفیر و سرخس در اسرع وقت نسبت به استقرار ۲۰ دستگاه فرت بافی اقدام نمایند و شبکه دستبافته های داری استان مربی فنی را به آنها معرفی و بازاریابی لازم را نسبت به فروش محصولات این دو تعاونی انجام دهد.
   
 2. برگزاری جلسه مشترک با اعضای هیئت مدیره تعاونی های بعثت و سفیر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
   
 3. برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره اتحادیه صنایع دستی استان و شبکه دستبافته های داری و دستگاهی استان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ در محل اتحادیه.
  (با هدف بررسی نحوه همکاری فروشگاه های اتحادیه در سطح مشهد با اعضا شبکه دستبافته های داری و دستگاهی)
text to speech icon

کلید واژه ها: دستبافته های داری و دستگاهی استان خراسان رضوی


( ۱ )

نظر شما :