شرکت مهندسین مشاور تلاش نقش جهان

تعداد بازدید:۸۹۷
این شرکت از از جمله شرکتهای وابسته به نهاد علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی می باشد که انجام خدمات مشاوره‌ای و نظارت در ارتباط با پروژه‌های عمرانی، خدمات مشاوره‌ای و ساخت ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، آموزشی، ورزشی و بهداشتی و درمانی از وظایف آن بوده و همچنین از دستاوردهای این شرکت می توان به موارد زیل اشاره نمود:
 
  • پایه یک تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
  • پایه یک تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
  • پایه یک تخصص مقاوم‌سازی گروه شهرسازی و معماری
  • تهیه و تدوین جزئیات تیپ تأسیسات برقی ساختمانها

زمینه فعالیت: انجام خدمات مشاوره‌ای و نظارت در ارتباط با پروژه‌های عمرانی، خدمات مشاوره‌ای و ساخت ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، آموزشی، ورزشی و بهداشتی و درمانی

آدرس شرکت: اصفهان، چهار باغ بالا، کوچه باغ زرشک، شماره 20، ساختمان تلاش

شماره تماس: 36269244 ، 36280024-031

پست الکترونیکی: ‌talash.naghsh.jahan@acecr.ac.ir

وب‌ سایت: www.tnjco.com