موسسه آموزش عالی خوزستان

تعداد بازدید:۵۸۳
زمینه فعالیت: آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی

آدرس: اهواز ، بلوار پردیس، بلوار گلستان، انتهای بلوار پردیس، جنب دانشگاه پیام نور

شماره تماس: 33330407 ، 33345826

پست الکترونیکی:‌ info@mjdkh.ac.ir

وب سایت: www.mjdkh.ac.ir