قوانین شرکتها و موسسات

تعداد بازدید:۵۶۳

آیین نامه تاسیس شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/31 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

لطفا برای دریافت متن کامل آئین نامه تاسیس شرکت ها و موسسات دانش بنیان کلیک کنید