دانشگاه علم و فرهنگ

تعداد بازدید:۶۳۵
جهاددانشگاهی براساس اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت آموزشی خود را در حوزه آموزش عالی با تأسیس مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی در سال 1372 آغاز نمود.

جهاددانشگاهی براساس اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت آموزشی خود را در حوزه آموزش عالی با تأسیس مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی در سال 1372 آغاز نمود.

پس از 12 سال فعالیت مستمر وکسب موفقیت‌های آموزشی و در پی احراز شرایط لازم، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در جلسه مورخ 15/11/84 با ارتقای مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی (تهران) به دانشگاه علم و فرهنگ موافقت قطعی به عمل آورد. در حال حاضر این دانشگاه با داشتن تمامی ارکان و نهادهای اجرایی، شوراها و کمیته‌های مصوب و مذکور در آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی فعالیت می‌نماید.


دانشگاه علم و فرهنگ در حدود 20000 مترمربع فضای آموزشی، کمک آموزشی و اداری شامل ساختمان‌های ستادی، مرکزی، دانشکده هنرو معماری، واحد تحصیلات تکمیلی شماره 1 و شماره 2، پژوهشکده توسعه تکنولوژی و پژوهشکده رویان در اختیار دارد و امید است با یاری خداوند متعال در آینده‌ای نزدیک طرح جامع دانشگاه منطبق با استانداردهای آموزشی در زمینی به مساحت 3 هکتار به اجرا در ‌آید.

 
زمینه فعالیت: آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی

آدرس: بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل اتوبان همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار

شماره تماس: ۴۴۲۱۸۱۷۱ ، ۴۴۲۱۴۷۵۰

پست الکترونیکی:‌ info@usc.ac.ir

وب سایت: www.usc.ac.ir