مرکز رشد اسلام‌آباد غرب

تعداد بازدید:۴۲۱

این مرکز که با همکاری و همراهی فرمانداری، دانشگاه پیام نور استان و شهرستان در داخل مجموعه دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب مشغول به فعالیت می باشد دارای مصوبه دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه می باشد در تاریخ 5 آذر ماه 1390 و در هفته بسیج با حضور دکتر بادکو رئیس جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان کرمانشاه، فرماندار شهرستان و تعدادی از مسئولین ادارات و دانشجویان افتتاح گردید.

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان های اسلام آباد غرب مجوز رسمی فعالیت خود را در تاریخ 27 فروردین ماه 1391 از کمیته تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب نمود.


چشم انداز

 • مکانی ایده آل جهت رفع نیازهای تخصصی در حوزه فناوری های برتر می باشد.


ماموریت

 • کاهش هزینه تولید و ارایه خدمات به واسطه ورود فناوری اطلاعات به مشاغل موجود در جامعه
 • افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناوری استان در سطح ملی و بین المللی
 • ایجاد مرکزی جهت هم افزایی هرچه بیشتر میان واحدهای فناور فعال
 • تجاری سازی نتایج تحقیقات وتحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه
 • استفاده مناسب و بهینه ازتسهیلات حمایتی دولت به منظور حمایت ازکار آفرینان، مبتکران، فناوران و استعدادهای درخشان  و ایجاد محیط های علمی و پویا برای تعامل بیشتر میان فعالان


اهداف

 • افزایش ظرفیت جذب اعتبارات در مناطق کمتر برخوردار
 • حمایت مادی و معنوی از اعضای هیأت علمی و جمعیت دانشجویی
 • تعادل فناوری و تحقق عدالت در توزیع منابع ملی
 • نگاهداشت نیروهای نخبه بومی
 • گسترش و توسعه روز افزون صنایع و رشد سرمایه گذاری
 • توسعه سطح فناوری در منطقه در اشتغال جوانان مستعد  6-
 • کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
 •  افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های نوپای متکی بر دانش
 • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های ملی و بین المللی


آدرس: اسلام آباد غرب، بلوار شهید مطهری، مجموعه دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور
تلفن: 45241400-083
فکس: 45246007-083
آدرس سایت: WWW.KTI.IR