مرکز رشد محلات و نیم‌ور

تعداد بازدید:۴۱۲

مرکز رشد محلات و نیم ور با توجه به جایگاه استان مرکزی و موقعیت صنعتی و مزیتهای موجود در منطقه بر اساس مجوز 93396/3 مورخ 2/6/93 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیتهای خود را در زمینه های صنایع معدنی (سنگاهای تزئینی و نما) صنایع کشاورزی (گلهای و گیاهان زینتی و پرورش ماهیان زینتی) و سایر زمینه ها آغاز نموده است.

اهداف:

  • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
  • ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق
  • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
  • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه فناوری
  • بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه فناوری
  • تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار


ماموریت:

  • کمک به رشد هسته ها، شرکت‌ها و موسسات فناور و نوپا
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی به واحدهای فناور
  • نظارت بر روند رشد واحدهای فناوری
  • حمایت از دانش آموختگان نخبه دانشگاهی و کارآفرین


آدرس: شهرستان محلات، نیم ور، خیایان امام خمینی (ره)، بلوار امام علی (ع)
شماره تماس: 43325300-086
نمابر: 32770470

وب سایت: www.jdroshdm.ac.ir