گزارشات - آرشیو

به همت ستفا نمایشگاه صنایع خلاق و فرهنگی در تبریز برگزار ‌شد.
به همت ستفا نمایشگاه صنایع خلاق و فرهنگی در تبریز برگزار ‌شد.

به همت ستفا نمایشگاه صنایع خلاق و فرهنگی در تبریز برگزار ‌شد.

نمایشگاه فناورهای و نوآرویهای صنایع خلاق و فرهنگی برای دومین سال پیاپی و به همت سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی(ستفا) و شعبه این سازمان در استان آذربایجان‌شرقی، هم‌زمان با ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در تبریز برگزار گردید.

ادامه مطلب